ข่าวสาร / กิจกรรมต่างๆ


ภาพบรรยากาศ การจัดแสดงสินค้า และ โปรโมชั่นสุดพิเศษ ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ

ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้บุคคลากร มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดหยั้ง เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และความต้องการของลูกค้าใด้มากที่สุด
 
บริษัท แอคชั่น อายแวร์ จำกัด ขอส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดวงตา หรือ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Contact Us

บริษัท แอคชั่น อายแวร์ จำกัด
610,612,614,616 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ACTION EYEWEAR CO., LTD.
610,612,614,616 Soi Rama II Soi 44, Jomthong, Jomthong, Bangkok 10150