ข้อมูลบริษัท แอคชั่น อายแวร์ จำกัด

บริษัท แอคชั่น อายแวร์ จำกัด (ACTION EYEWEAR CO., LTD.) เริ่มก่อตั้งเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538 โดยมี นายแสวง แซ่ลู่ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 610,612,614,616 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2898-5350 -2 แฟ็กซ์: 0-2898-5766

บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายทั้งราคาปลีกและส่ง สินค้าประเภทแว่นตากันแดด แว่นตาแฟชั่น แว่นสายตา พร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ กล่องใส่แว่นตา เชือกคล้องแว่น รวมทั้งเครื่องตกแต่งสตรี ได้แก่ หมวกแฟชั่น เครื่องประดับ ซึ่งในระยะเริ่มแรก บริษัทฯ มีสินค้าวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆไม่กี่สาขา ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังห้าง Modern Trade ต่างๆ ได้แก่ Lotus Supercenter, Big-C, Robinson, Tokyu ฯลฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยัง Convenience Store หรือร้านสะดวกซื้อต่างๆ อาทิเช่น ร้าน Mini Big-C รวมทั้งร้านที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมันต่างๆ เช่น PT MART ตลอดจนในศูนย์หนังสือชั้นนำ อาทิ B2S, ร้านนายอินทร์ ฯลฯ ทำให้มีจุดขายรวมทั่วประเทศกว่า 3,500 จุดขาย มีพนักงานขายประจำสาขาต่างๆ กว่า 300 คน

แผนพัฒนาธุรกิจ
ด้านสินค้า : บริษัทฯ พัฒนาในส่วนของรูปแบบสินค้า ให้มีความหลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเป็นผู้นำด้านรูปแบบที่ นำสมัย การพัฒนาสินค้าให้สามารถประสมประสานรวมกันได้ทั้งเรื่องความสวยงาม ความสะดวกในการใช้สอย และเทคโนโลยี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการจัดส่ง : บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนารูปแบบการจัดส่ง รวมทั้งระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การเพิ่มรถกระจายสินค้า จาก เดิมเป็น 38 คันวิธีการสั่งและกระจายสินค้าที่สะดวกรวดเร็วรวมทั้งระบบการติดตามการทำงานของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
ด้านบุคลากรและทีมงาน : บริษัทฯได้วางแผนกการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะ ทรัพยากรบุคคลถือเป็น ทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญยิ่งขององค์กร
สถานที่จัดจำหน่ายสินค้า
 

Contact Us

บริษัท แอคชั่น อายแวร์ จำกัด
610,612,614,616 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ACTION EYEWEAR CO., LTD.
610,612,614,616 Soi Rama II Soi 44, Jomthong, Jomthong, Bangkok 10150